Diaverum kupton se në disa vende ka mungesë të stafit klinik, ndaj iu ofron profesionistëve të kujdesit shëndetësor mundësi të larmishme për të zhvendosur karrierën.  

Punonjësit mbështeten dhe trajnohen në vendet e tyre të origjinës. Pasi mbërrijnë në vendndodhje, punonjësit vendas ndajnë me ta njohuritë e tyre dhe i ndihmojnë kolegët e rinj që të ndihen të mirëpritur që prej fillimit.