Diaverum është një prej ofruesve më të mëdhenj në botë të kujdesit për veshkat, i cili ofron një sërë formash mbështetjeje për dializën, transplantin dhe mbështetje tjetër që lidhet me to në më shumë se 20 vende.  

Gjithçka që ne bëjmë synon përmirësimin e jetës së pacientëve me sëmundje kronike të veshkave ose insuficiencë të veshkave, duke bërë të mundur që të jetojnë një jetë të kënaqshme. Investimet në stafin tonë, në teknologji dhe digjitalizim bëjnë të mundur që të ofrojmë kujdesin, kujdesin e vërtetë, sikurse ilustrohet nga rezultatet tona të shkëlqyera mjekësore dhe nga historitë e treguara prej pacientëve tanë.  

Pas gjithë kësaj, janë histori të mëdha dhe të vogla. Dëshirojmë t’i ndajmë ato me ju këtu, bashkërisht me të rejat rreth shoqërisë sonë.  

Të rejat e fundit

Përmirësim i vazhdueshëm

Trajnim Lidershipi

Përkujdes, përkujdes i vërtetë

Dita Botërore e Veshkave

d.HOLIDAY

Dializa gjatë pushimeve është bërë më e thjeshtë