Insuficienca renale kronike e avancuar diagnostikohet kur veshkat tuaja punojnë në 15% të kapacitetit të zakonshëm, ose më pak.

Në këtë stad, funksionet e tyre duhet të zëvendësohen, me anë të transplantit ose, siç ndodh më shpesh, me anë të dializës. Hemodializa e pastron gjakun jashtë trupit tuaj dhe mund të kryhet në klinikë ose në shtëpi, ndërsa dializa peritoneale përdor si filtër membranën peritoneale të vetë trupit dhe mund të kryhet në çdo vend që mund të jetë i përshtatshëm, si gjatë ditës ashtu edhe gjatë natës, si në rastin e dializës peritoneale automatizuar. 

Përmbajtje të ngjashme

Hemodializa (HD): procesi
Hemodializa largon substancat toksike të akumuluara në trupin tuaj si rezultat i insuficiencës së veshkës.
d.HOLIDAY
Krijimi i mundësisë që pacientët të bëjnë një jetë të kënaqshme
Aksesi Vaskular
Si të Kujdesem për Aksesi Vaskular?